Minima Advertising People

Your browser does not support the solutions on this site. Check for available updates in the app store or update your operating system.

Your browser does not support the solutions on this site. Check for available updates in the app store or update your operating system.

Your browser does not support the solutions on this site.
Update your browser by clicking on one of the icons below:

I
N
E
A
p
o
t
r
z
e
b
o
w
a
ł
a
k
o
m
u
n
i
k
a
c
j
i
,

k
t
ó
r
a
p
r
z
e
k
o
n
a
w
s
z
y
s
t
k
i
c
h
,
ż
e
n
i
e
j
e
s
t
t
o
k
o
l
e
j
n
a
z
m
i
a
n
a
w
i
z
e
r
u
n
k
u
,

a
l
e
r
ó
w
n
i
e
ż
n
o
w
a
j
a
k
o
ś
ć
w
o
b
s
ł
u
d
z
e
k
l
i
e
n
t
a
.
I
N
E
A
p
o
t
r
z
e
b
o
w
a
ł
a
k
o
m
u
n
i
k
a
c
j
i
,

k
t
ó
r
a
p
r
z
e
k
o
n
a
w
s
z
y
s
t
k
i
c
h
,
ż
e
n
i
e

j
e
s
t
t
o
k
o
l
e
j
n
a
z
m
i
a
n
a
w
i
z
e
r
u
n
k
u
,

a
l
e
r
ó
w
n
i
e
ż
n
o
w
a
j
a
k
o
ś
ć

w
o
b
s
ł
u
d
z
e
k
l
i
e
n
t
a
.
I
N
E
A
p
o
t
r
z
e
b
o
w
a
ł
a
k
o
m
u
n
i
k
a
c
j
i
,

k
t
ó
r
a
p
r
z
e
k
o
n
a
w
s
z
y
s
t
k
i
c
h
,
ż
e
n
i
e

j
e
s
t
t
o
k
o
l
e
j
n
a
z
m
i
a
n
a
w
i
z
e
r
u
n
k
u
,

a
l
e
r
ó
w
n
i
e
ż
n
o
w
a
j
a
k
o
ś
ć

w
o
b
s
ł
u
d
z
e
k
l
i
e
n
t
a
.

INEA to firma, która od wielu lat dostarcza telefon, internet i telewizję mieszkańcom
Wielkopolski. Choć firma działa tylko w wybranym regionie, ma imponujące zaplecze techniczne
i rozwija własną sieć światłowodową najszybciej w kraju.

INEA to firma, która od wielu lat
dostarcza telefon, internet i telewizję 
mieszkańcom Wielkopolski. Choć firma
działa tylko w wybranym regionie, ma
imponujące zaplecze techniczne i rozwija
własną sieć światłowodową
najszybciej w kraju.

INEA to firma, która od wielu lat 
dostarcza telefon, internet i telewizję 
mieszkańcom Wielkopolski. Choć firma 
działa tylko w wybranym regionie, ma 
imponujące zaplecze techniczne i rozwija 
własną sieć światłowodową 
najszybciej w kraju.

Tworząc nowy wizerunek INEA, postawiliśmy na jej pracowników - czyli tych,
którzy codziennie dbają o to, żeby wszyscy klienci mieli dostęp do najlepszych usług.

Tworząc nowy wizerunek INEA,
postawiliśmy na jej pracowników
- czyli tych, którzy codziennie dbają
o to, żeby wszyscy klienci mieli
dostęp do najlepszych usług.

Tworząc nowy wizerunek INEA, 
postawiliśmy na jej pracowników 
- czyli tych, którzy codziennie dbają 
o to, żeby wszyscy klienci mieli 
dostęp do najlepszych usług.

Claim ma za zadanie podkreślić zaangażowanie i wysoką jakość obsługi.
„Dobrzy ludzie od internetu”, czyli specjaliści, którzy troszczą się o każdego klienta.  

Claim ma za zadanie podkreślić
zaangażowanie i wysoką jakość obsługi. 
„Dobrzy ludzie od internetu”, czyli
specjaliści, którzy troszczą się
o każdego klienta.  

Claim ma za zadanie podkreślić 
zaangażowanie i wysoką jakość obsługi. 
„Dobrzy ludzie od internetu”, czyli 
specjaliści, którzy troszczą się 
o każdego klienta.  

Prace nad zmianą wizerunku
poprzedziły badania przeprowadzone wśród klientów
oraz warsztaty z pracownikami INEA.

Prace nad zmianą wizerunku
poprzedziły badania przeprowadzone
wśród klientów oraz warsztaty
z pracownikami INEA.

Prace nad zmianą wizerunku 
poprzedziły badania przeprowadzone 
wśród klientów oraz warsztaty 
z pracownikami INEA.

W efekcie przeprowadzonych badań i warsztatów
powstała zupełnie nowa strategia komunikacji, oparta
o potrzebę zagwarantowania stałej opieki każdemu, kto
korzysta z usług INEA. Niezależnie od tego, jaki wybrał
pakiet i jaką umowę podpisał. 

W efekcie przeprowadzonych badań
i warsztatów powstała zupełnie nowa
strategia komunikacji, oparta o potrzebę 
zagwarantowania stałej opieki każdemu,
kto korzysta z usług INEA. Niezależnie od
tego, jaki wybrał pakiet i jaką
umowę podpisał. 

W efekcie przeprowadzonych badań 
i warsztatów powstała zupełnie nowa 
strategia komunikacji, oparta o potrzebę 
zagwarantowania stałej opieki każdemu, 
kto korzysta z usług INEA. Niezależnie od 
tego, jaki wybrał pakiet i jaką 
umowę podpisał. 

Klient w INEA ma czuć się wyjątkowo
i być pewnym, że trafił w dobre ręce, bo
ktoś nieustannie będzie czuwał nad jakością
dostarczanych mu usług.

Klient w INEA ma czuć się
wyjątkowo i być pewnym, że trafił
w dobre ręce, bo ktoś nieustannie
będzie czuwał nad jakością 
dostarczanych mu usług.

Klient w INEA ma czuć się 
wyjątkowo i być pewnym, że trafił 
w dobre ręce, bo ktoś nieustannie 
będzie czuwał nad jakością 
dostarczanych mu usług.

W Key Visualu pokazaliśmy
pracowników INEA, którzy demonstrują, jak
bardzo chcą otoczyć swoich klientów troską. 

W Key Visualu pokazaliśmy 
pracowników INEA, którzy demonstrują,
jak bardzo chcą otoczyć swoich
klientów troską. 

W Key Visualu pokazaliśmy 
pracowników INEA, którzy demonstrują, 
jak bardzo chcą otoczyć swoich 
klientów troską. 

"Wyzwaniem w branży telekomunikacyjnej jest to, że dla większości z nas to usługi związane
z montażem odpowiedniego gniazdka w ścianie, pociągnięciem kabla i dostarczeniem dekodera.
Trudno jest budować w oparciu o to dobry, emocjonalny przekaz".

Anna Szymczak, Minima Advertising People

"Wyzwaniem w branży
telekomunikacyjnej jest to, że dla
większości z nas to usługi związane
z montażem odpowiedniego gniazdka
w ścianie, pociągnięciem kabla
i dostarczeniem dekodera. Trudno
jest budować w oparciu o to dobry,
emocjonalny przekaz".

Anna Szymczak, Minima Advertising People

"Wyzwaniem w branży 
telekomunikacyjnej jest to, że dla 
większości z nas to usługi związane 
z montażem odpowiedniego gniazdka 
w ścianie, pociągnięciem kabla 
i dostarczeniem dekodera. Trudno 
jest budować w oparciu o to dobry, 
emocjonalny przekaz".

Anna Szymczak, Minima Advertising People

Bohaterami zmiany INEA stali się jej pracownicy.
To nie aktorzy i modele trafili na wszystkie materiały
i stronę internetową. To autentyczni pracownicy INEA.

Bohaterami zmiany INEA stali
się jej pracownicy. To nie aktorzy
i modele trafili na wszystkie materiały 
i stronę internetową. To autentyczni
pracownicy INEA.

Bohaterami zmiany INEA stali 
się jej pracownicy. To nie aktorzy 
i modele trafili na wszystkie materiały 
i stronę internetową. To autentyczni 
pracownicy INEA.

INEA przeszła całkowity rebrending,
zaczynając od delikatnego odświeżenia logo,
poprzez całkowita zmiane layoutów
i ujednolicenie komunikacji. 

INEA przeszła całkowity rebrending, 
zaczynając od delikatnego odświeżenia
logo, poprzez całkowita zmiane layoutów 
i ujednolicenie komunikacji. 

INEA przeszła całkowity rebrending, 
zaczynając od delikatnego odświeżenia 
logo, poprzez całkowita zmiane layoutów 
i ujednolicenie komunikacji. 

Nowy spójny wizerunek został przeniesiony
na wszystkie materiały INEA. Od teraz królują na
nich pracownicy, którzy osobiście zapewniają
o jakości dostarczanych usług oraz informują
o promocjach i ofertach, które przygotowali
dla swoich klientów.

Nowy spójny wizerunek
został przeniesiony na wszystkie
materiały INEA. Od teraz królują na 
nich pracownicy, którzy osobiście
zapewniają o jakości dostarczanych
usług oraz informują o promocjach
i ofertach, które przygotowali 
dla swoich klientów.

Nowy spójny wizerunek 
został przeniesiony na wszystkie 
materiały INEA. Od teraz królują na 
nich pracownicy, którzy osobiście 
zapewniają o jakości dostarczanych 
usług oraz informują o promocjach 
i ofertach, które przygotowali 
dla swoich klientów.

"Idea naszych działań jest prosta. Chcielibyśmy,
aby Klienci wiedzieli, że współpracując z nami, są pod
dobrą opieką. Aby wiedzieli, że zawsze - również, gdy
czytają te słowa - ktoś w INEA czuwa, by z ich internetem,
telefonem i telewizją było wszystko ok".

Michał Bartkowiak, Członek Zarządu INEA

"Idea naszych działań jest prosta.
Chcielibyśmy, aby Klienci wiedzieli, że
współpracując z nami, są pod dobrą opieką.
Aby wiedzieli, że zawsze - również, gdy 
czytają te słowa - ktoś w INEA czuwa,
by z ich internetem, telefonem
i telewizją było wszystko ok".

Michał Bartkowiak, Członek Zarządu INEA

"Idea naszych działań jest prosta. 
Chcielibyśmy, aby Klienci wiedzieli, że 
współpracując z nami, są pod dobrą opieką. 
Aby wiedzieli, że zawsze - również, gdy 
czytają te słowa - ktoś w INEA czuwa, 
by z ich internetem, telefonem 
i telewizją było wszystko ok".

Michał Bartkowiak, Członek Zarządu INEA

Choć wymagało to dużej odwagi, pracownicy
zaskakująco pozytywnie podeszli do pomysłu, aby
to właśnie ich zaangażować do prac nad tworzeniem
nowego wizerunku INEA.

Choć wymagało to dużej odwagi,
pracownicy zaskakująco pozytywnie
podeszli do pomysłu, aby to właśnie ich
zaangażować do prac nad tworzeniem 
nowego wizerunku INEA.

Choć wymagało to dużej odwagi, 
pracownicy zaskakująco pozytywnie 
podeszli do pomysłu, aby to właśnie ich 
zaangażować do prac nad tworzeniem 
nowego wizerunku INEA.

Wspólnie wypracowana komunikacja została
również wdrożona przez INEA wewnętrznie. Zmieniły się nie
tylko komunikaty dla klientów, ale również cały
employer branding.

Wspólnie wypracowana
komunikacja została również wdrożona
przez INEA wewnętrznie. Zmieniły się nie
tylko komunikaty dla klientów, ale również
cały employer branding.

Wspólnie wypracowana 
komunikacja została również wdrożona 
przez INEA wewnętrznie. Zmieniły się nie 
tylko komunikaty dla klientów, ale również 
cały employer branding.

Kolejnym krokiem było dostosowanie nowego wizerunku do zmieniających się okresowych kampanii INEA. 
W materiałach promujących możliwość dowolnej konfiguracji wybranych usług, pokazaliśmy zabawnie zmiksowane
portrety pracowników. Każdy mix jest inny, bo każdy klient ma inne potrzeby.

Kolejnym krokiem było
dostosowanie nowego wizerunku
do zmieniających się okresowych
kampanii INEA. W materiałach
promujących możliwość dowolnej
konfiguracji wybranych usług,
pokazaliśmy zabawnie zmiksowane
portrety pracowników. Każdy mix
jest inny, bo każdy klient ma
inne potrzeby. 

Kolejnym krokiem było 
dostosowanie nowego wizerunku 
do zmieniających się okresowych 
kampanii INEA. W materiałach 
promujących możliwość dowolnej 
konfiguracji wybranych usług, 
pokazaliśmy zabawnie zmiksowane 
portrety pracowników. Każdy mix 
jest inny, bo każdy klient ma 
inne potrzeby. 

"Projekty, które dostarcza Minima są nieszablonowe i przemyślane.
Zawsze szukają pomysłu na pokazanie treści tak, aby pozytywnie zaskakiwać odbiorców i jasno prezentować korzyści".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

"Projekty, które dostarcza Minima są
nieszablonowe i przemyślane. Zawsze
szukają pomysłu na pokazanie treści tak,
aby pozytywnie zaskakiwać odbiorców
i jasno prezentować korzyści".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

"Projekty, które dostarcza Minima są 
nieszablonowe i przemyślane. Zawsze 
szukają pomysłu na pokazanie treści tak, 
aby pozytywnie zaskakiwać odbiorców 
i jasno prezentować korzyści".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

Zakres prac:

Badania, warsztaty, strategia komunikacji, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, Key Visual, claim, rebranding, projekty www oraz projekty BTL

Zakres prac:

Badania, warsztaty, strategia
komunikacji, reklamy telewizyjne,
reklamy radiowe, Key Visual, claim,
rebranding, projekty www
oraz projekty BTL

Zakres prac:

Badania, warsztaty, strategia 
komunikacji, reklamy telewizyjne, 
reklamy radiowe, Key Visual, claim, 
rebranding, projekty www 
oraz projekty BTL

Wszyscy pracownicy spisali się doskonale.
To, jak dobrze radzili sobie na planie zdjęciowym, można zobaczyć tutaj:
SPOT 1 // SPOT 2

Wszyscy pracownicy spisali się
doskonale. To, jak dobrze radzili sobie na
planie zdjęciowym, można zobaczyć tutaj: 
SPOT 1 // SPOT 2

Wszyscy pracownicy spisali się 
doskonale. To, jak dobrze radzili sobie na 
planie zdjęciowym, można zobaczyć tutaj: 
SPOT 1 // SPOT 2

"Minima to niewielka agencja, która działa elastycznie i sprawdziła się znakomicie przy
tak dużym i czasochłonnym przedsięwzięciu, jakim było stworzenie całej strategii komunikacji INEA".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

"Minima to niewielka agencja,
która działa elastycznie i sprawdziła
się znakomicie przy tak dużym
i czasochłonnym przedsięwzięciu,
jakim było stworzenie całej
strategii komunikacji INEA".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

"Minima to niewielka agencja, 
która działa elastycznie i sprawdziła 
się znakomicie przy tak dużym
i czasochłonnym przedsięwzięciu, 
jakim było stworzenie całej 
strategii komunikacji INEA".

Tomasz Zmyślny, Strategy & Development Director INEA

Zobacz również