Minima Advertising People

Your browser does not support the solutions on this site. Check for available updates in the app store or update your operating system.

Your browser does not support the solutions on this site. Check for available updates in the app store or update your operating system.

Your browser does not support the solutions on this site.
Update your browser by clicking on one of the icons below:

K
o
m
u
n
i
k
a
c
j
a
,
k
t
ó
r
a
z
a
w
i
e
r
a
w
s
o
b
i
e
p
r
z
e
j
r
z
y
s
t
ą
f
i
l
o
z
o
f
i
ę
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
,

w
n
ę
t
r
z
a
p
e
ł
n
e
n
a
t
u
r
a
l
n
y
c
h
i
n
s
p
i
r
a
c
j
i
o
r
a
z
n
i
e
p
o
w
t
a
r
z
a
l
n
e
p
r
z
e
s
t
r
z
e
n
i
e
.
K
o
m
u
n
i
k
a
c
j
a
,
k
t
ó
r
a
z
a
w
i
e
r
a
w
s
o
b
i
e

p
r
z
e
j
r
z
y
s
t
ą
f
i
l
o
z
o
f
i
ę
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
,

w
n
ę
t
r
z
a
p
e
ł
n
e
n
a
t
u
r
a
l
n
y
c
h
i
n
s
p
i
r
a
c
j
i

o
r
a
z
n
i
e
p
o
w
t
a
r
z
a
l
n
e
p
r
z
e
s
t
r
z
e
n
i
e
.
K
o
m
u
n
i
k
a
c
j
a
,
k
t
ó
r
a
z
a
w
i
e
r
a
w
s
o
b
i
e

p
r
z
e
j
r
z
y
s
t
ą
f
i
l
o
z
o
f
i
ę
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
,

w
n
ę
t
r
z
a
p
e
ł
n
e
n
a
t
u
r
a
l
n
y
c
h
i
n
s
p
i
r
a
c
j
i

o
r
a
z
n
i
e
p
o
w
t
a
r
z
a
l
n
e
p
r
z
e
s
t
r
z
e
n
i
e
.

15 lat pracy studia architektonicznego Pulva to kilkadziesiąt imponujących realizacji.
Naszym zadaniem było wypracowanie nowej komunikacji, która podsumuje i wyeksponuje
filozofię działania architektów.

15 lat pracy studia architektonicznego
Pulva to kilkadziesiąt imponujących realizacji.
Po tym czasie przyszła pora na wypracowanie
strategii komunikacji, która podsumuje
i wyeksponuje filozofię działania architektów.

15 lat pracy studia architektonicznego
Pulva to kilkadziesiąt imponujących realizacji.
Po tym czasie przyszła pora na wypracowanie
strategii komunikacji, która podsumuje
i wyeksponuje filozofię działania architektów.

Key Visual bezpośrednio odnosi się do źródeł inspiracji
oraz wyczucia przestrzeni i estetyki,
z której czerpią architekci.

Key Visual bezpośrednio odnosi się
do źródeł inspiracji oraz wyczucia przestrzeni
i estetyki, z której czerpią architekci.

Key Visual bezpośrednio odnosi się
do źródeł inspiracji oraz wyczucia przestrzeni
i estetyki, z której czerpią architekci.

Hasło ”We create space to be at your service”
podkreśla obecność przestrzeni oraz odwołuje
się do funkcjonalności projektów.

Hasło ”We create space to be at your service”
podkreśla obecność przestrzeni oraz
odwołuje się do funkcjonalności projektów.

Hasło ”We create space to be at your service”
podkreśla obecność przestrzeni oraz
odwołuje się do funkcjonalności projektów.

Cała komunikacja opiera się na jednym spójnym motywie,
który obrazuje estetyczne upodobania  architektów.

Cała komunikacja opiera się na jednym
spójnym motywie, który obrazuje estetyczne
upodobania  architektów.

Cała komunikacja opiera się na jednym
spójnym motywie, który obrazuje estetyczne
upodobania  architektów.

W trakcie współpracy powstał schemat 12 obszarów, który obrazuje proces pracy architektów.
Wszystkie materiały zostały zaprojektowane tak, aby upewnić klienta w tym,
że projekt będzie odpowiedzią na jego indywidualne potrzeby.

W trakcie współpracy powstał schemat
12 obszarów, który obrazuje proces pracy
architektów. Wszystkie materiały zostały
zaprojektowane tak, aby upewnić klienta
w tym, że projekt będzie odpowiedzią
na jego indywidualne potrzeby.

W trakcie współpracy powstał schemat
12 obszarów, który obrazuje proces pracy
architektów. Wszystkie materiały zostały
zaprojektowane tak, aby upewnić klienta
w tym, że projekt będzie odpowiedzią
na jego indywidualne potrzeby.

Nowa komunikacja, oprócz stylu i elegancji,
akcentuje najważniejsze dla studia Pulva wartości. Zakres prac:

Communication Strategy, Claim, Key Visual, Website (RWD), B2B Materials

Nowa komunikacja, oprócz stylu i elegancji,
akcentuje najważniejsze dla studia Pulva wartości.
Zakres prac:

Communication Strategy, Claim, Key Visual,
Website (RWD), B2B Materials

Nowa komunikacja, oprócz stylu i elegancji,
akcentuje najważniejsze dla studia Pulva wartości.
Zakres prac:

Communication Strategy, Claim, Key Visual,
Website (RWD), B2B Materials

"Zalet współpracy można wymienić wiele, ale najważniejsze były kreatywność,
otwartość na nasz punkt widzenia oraz działania oparte o jasno określony schemat postępowania".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

"Zalet współpracy można wymienić wiele,
ale najważniejsze były kreatywność, otwartość
na nasz punkt widzenia oraz działania oparte
o jasno określony schemat postępowania".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

"Zalet współpracy można wymienić wiele,
ale najważniejsze były kreatywność, otwartość
na nasz punkt widzenia oraz działania oparte
o jasno określony schemat postępowania".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

Starannie przedstawione źródła inspiracji i szczegółowy opis całego procesu twórczego,
pozwalają zrozumieć w jaki sposób architekci ze studia Pulva podchodzą do projektowania.

Starannie przedstawione źródła inspiracji
i szczegółowy opis całego procesu twórczego,
pozwalają zrozumieć w jaki sposób architekci
ze studia Pulva podchodzą do projektowania.

Starannie przedstawione źródła inspiracji
i szczegółowy opis całego procesu twórczego,
pozwalają zrozumieć w jaki sposób architekci
ze studia Pulva podchodzą do projektowania.

"Studio Minima to prawdziwi pasjonaci, działający w oparciu o idee tworzenia nowych wartości".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

"Studio Minima to prawdziwi pasjonaci,
działający w oparciu o idee tworzenia
nowych wartości".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

"Studio Minima to prawdziwi pasjonaci,
działający w oparciu o idee tworzenia
nowych wartości".

Adam Pulwicki, CEO Studia Pulva

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
w polskich i zagranicznych mediach:

Mindsparkle Mag // The Arthunters // Designlovr // PAGE // designteka.pl

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
w polskich i zagranicznych mediach:

Mindsparkle Mag // The Arthunters // Designlovr //
PAGE // designteka.pl

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
w polskich i zagranicznych mediach:

Mindsparkle Mag // The Arthunters // Designlovr //
PAGE // designteka.pl

Zobacz również